Scroll Top

Administracja

Dyrektor

lek.med. Artur Jerzy Skóra

tel/fax 25 506 54 20 wew. 401 lub 402

a.skora@spzoz.wegrow.pl


Dyrektor ds. Medycznych

lek.med. Tomasz Czerski

tel/fax 25 506 54 20 wew. 141

t.czerski@spzoz.wegrow.pl


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

inż. Leszek Rychlik

tel. 25 506 54 20 wew. 411

l.rychlik@spzoz.wegrow.pl


Naczelna Pielęgniarka

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Joanna Zygmunt

tel. 25 506 54 20  w 159

j.zygmunt@spzoz.wegrow.pl


Główna Księgowa / Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Marianna Elżbieta Ratyńska

tel. 25 506 54 20 wew. 414

e.ratynska@spzoz.wegrow.pl

ksiegowosc@spzoz.wegrow.pl


Kierownik Działu Kadr

mgr Barbara Grzeszek

tel. 25 506 54 20 wew. 412

kadry@spzoz.wegrow.pl


Kierownik Sekcji Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych

mgr Paulina Pabian

tel. 25 506 54 20 wew. 406

p.pabian@spzoz.wegrow.pl


Kierownik Działu Organizacji Świadczeń Medycznych,

Marketingu i Sprzedaży

mgr Katarzyna Rzążewska

tel. 25 506 54 20 wew. 408

marketing@spzoz.wegrow.pl


Administrator Systemów Informatycznych

inż. Grzegorz Kosiorek
tel. 25 506 54 20 wew. 404

Dział Zamówień Publicznych

mgr Ewa Grasiewicz

tel. 25 506 54 20 wew. 409

Dział Zaopatrzenia
inż. Mariusz Kałuski
tel. 25 506 54 20 wew. 410

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wanda Kubój
tel. 25 506 54 20 wew. 402

Pielęgniarka Epidemiologiczna
Wioletta Piórkowska
tel. 25 506 54 20 wew. 154
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Paulina Skrouba