Scroll Top

Pracownia RTG

Kierownik pracowni: Dariusz Cibor

 

Szpital Powiatowy w Węgrowie, ul. Tadeusza Kościuszki 201

25 506 54 20 wew. 105


Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Węgrowie, ul. Adama Mickiewicza 5

25 506 54 20 wew. 253


Przychodnia Rejonowa w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 73

25 506 54 20 wew. 319

 

Badanie RTG, nazywane często potocznie „prześwietleniem”, polega na prześwietleniu ciała człowieka promieniami X. Wykorzystuje się tu różną wchłanialność promieni przez poszczególne struktury ciała. Podczas badania RTG pacjent jest ustawiany przez personel medyczny przy maszynie w odpowiedniej pozycji (w zależności od rodzaju wykonywanego badania RTG). Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wskazówek przekazanych przez personel medyczny. Podczas badania nie można sił poruszać, ponieważ obraz wyjdzie rozmazany i niemożliwy do oceny.

Przygotowanie do badania :

W większości przypadków, badanie RTG nie wymaga specjalnego przygotowania. Jednak przy badaniu niektórych części ciała konieczne jest pozostanie przed badaniem na czczo.

 

Przed badaniem RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego należy:

– w dniu poprzedzającym zastosować lekką dietę, najlepiej spożywać pokarmy płynne bez błonnika

– w dniu badania stawić się na czczo.

Badania wykonywane w pracowni:

 • Radiografia bródki
 • Radiografia czaszki w 1 projekcji
 • Radiografia czaszki w 2 projekcjach
 • Radiografia czaszki w 3 projekcjach
 • Radiografia dłoni porównawcze w 1 projekcji
 • Radiografia dłoni porównawcze w 2 projekcjach
 • Radiografia dłoni w 1 projekcji
 • Radiografia dłoni w 2 projekcjach
 • Radiografia dłoni z nadgarstkiem w 1 projekcji (wiek kostny)
 • Radiografia głowy kości ramiennej – transtorakalne
 • Radiografia jamy brzusznej przeglądowe
 • Radiografia klatki piersiowej w 1 projekcji
 • Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach
 • Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem
 • Radiografia kości jarzmowych
 • Radiografia kości kończyny dolnej
 • Radiografia kości kończyny górnej
 • Radiografia kości krzyżowej i guzicznej
 • Radiografia kości nosowej
 • Radiografia kości piętowej w 1 projekcji
 • Radiografia kości piętowej w 2 projekcjach
 • Radiografia kości piętowych porównawcze
 • Radiografia kości podudzia w 1 projekcji
 • Radiografia kości podudzia w 2 projekcjach
 • Radiografia kości przedramienia w 1 projekcji
 • Radiografia kości przedramienia w 2 projekcjach
 • Radiografia kości ramiennej w 1 projekcji
 • Radiografia kości ramiennej w 2 projekcjach
 • Radiografia kości skalistej wg Mayera
 • Radiografia kości udowej w 1 projekcji
 • Radiografia kości udowej w 2 projekcjach
 • Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 1 projekcji
 • Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 2 projekcjach
 • Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe
 • Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 1 projekcji
 • Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach
 • Radiografia kręgosłupa piersiowego czynnościowe
 • Radiografia kręgosłupa piersiowego w 1 projekcji
 • Radiografia kręgosłupa piersiowego w 2 projekcjach
 • Radiografia kręgosłupa szyjnego czynnościowe
 • Radiografia kręgosłupa szyjnego w 1 projekcji
 • Radiografia kręgosłupa szyjnego w 2 projekcjach
 • Radiografia kręgów szyjnych C1-C3 przez otwarte usta
 • Radiografia łopatki
 • Radiografia łuku jarzmowego podbródkowo-ciemieniowe
 • Radiografia miednicy
 • Radiografia mostka w 1 projekcji
 • Radiografia mostka w 2 projekcjach
 • Radiografia nadgarstka skośne na kość grochowatą
 • Radiografia nadgarstka skośne na kość łódeczkowatą
 • Radiografia nadgarstka w 1 projekcji
 • Radiografia nadgarstka w 2 projekcjach
 • Radiografia nadgarstków porównawcze w 1 projekcji
 • Radiografia nadgarstków porównawcze w 2 projekcjach
 • Radiografia obojczyka
 • Radiografia obojczyków porównawcze
 • Radiografia oczodołów
 • Radiografia oczodołu
 • Radiografia okolicy czołowej
 • Radiografia okolicy jarzmowo-szczękowej
 • Radiografia okolicy nadoczodołowej
 • Radiografia oskrzeli
 • Radiografia palca dłoni w 2 projekcjach
 • Radiografia palca stopy w 2 projekcjach
 • Radiografia płuc
 • Radiografia płuca
 • Radiografia podstawy czaszki
 • Radiografia przepony
 • Radiografia rzepki w 1 projekcji
 • Radiografia rzepki w 2 projekcjach
 • Radiografia siodełka tureckiego
 • Radiografia spojenia żuchwy
 • Radiografia stawów barkowych porównawcze
 • Radiografia stawów biodrowych porównawcze
 • Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 1 projekcji
 • Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 2 projekcjach
 • Radiografia stawów krzyżowo-biodrowych porównawcze
 • Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 1 projekcji
 • Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 2 projekcjach
 • Radiografia stawów skokowych w 1 projekcji
 • Radiografia stawów skokowych w 2 projekcjach
 • Radiografia stawów skroniowo-żuchwowych porównawcze
 • Radiografia stawu barkowego w 1 projekcji
 • Radiografia stawu barkowego w 2 projekcjach
 • Radiografia stawu biodrowego w 1 projekcji
 • Radiografia stawu biodrowego w 2 projekcjach
 • Radiografia stawu kolanowego w 1 projekcji
 • Radiografia stawu kolanowego w 2 projekcjach
 • Radiografia stawu łokciowego półosiowe (wyrostek łokciowy)
 • Radiografia stawu łokciowego w 1 projekcji
 • Radiografia stawu łokciowego w 2 projekcjach
 • Radiografia stawu skokowego w 1 projekcji
 • Radiografia stawu skokowego w 2 projekcjach
 • Radiografia stawu skroniowo-żuchwowego
 • Radiografia stopy w 1 projekcji
 • Radiografia stopy w 2 projekcjach
 • Radiografia stóp porównawcze w 1 projekcji
 • Radiografia stóp porównawcze w 2 projekcjach
 • Radiografia szczęki
 • Radiografia szczytów płuc wg Przybylskiego
 • Radiografia szyjki kości udowej w 1 projekcji
 • Radiografia szyjki kości udowej w 2 projekcjach
 • Radiografia śródpiersia
 • Radiografia talerza biodrowego
 • Radiografia tchawicy
 • Radiografia tkanek miękkich kończyny dolnej
 • Radiografia tkanek miękkich kończyny górnej
 • Radiografia twarzoczaszki
 • Radiografia układu kostnego
 • Radiografia uszu wg Schullera
 • Radiografia uszu wg Stenversa (piramidy)
 • Radiografia zatok obocznych nosa
 • Radiografia żeber w 1 projekcji
 • Radiografia żeber w 2 projekcjach
 • Radiografia żuchwy
 • Radiografia żuchwy skośne metodą Cieszyńskiego
 • Radiografia żuchwy skośne metodą Eislera
 • Radiografia – Badanie inne
 • Badanie radiologiczne dróg żółciowych
 • Badanie radiologiczne jelit
 • Badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Badanie radiologiczne układu moczowego
 • Cholangiografia
 • Cholecystografia
 • Cystografia mikcyjna
 • Cystoureterografia wsteczna
 • Fistulografia
 • Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
 • Histerosalphingografia (kontrast gazowy)
 • Histerosalphingografia (HSG)
 • Pasaż jelit
 • Przełyk z kontrastem
 • Urografia
 • Urografia z kontrastem jonowym
 • Urografia z kontrastem niejonowym
 • Radiografia klatki piersiowej dzieci w 2 projekcjach
 • Radiografia klatki piersiowej dzieci w 1 projekcji
 • Radiografia stawu biodrowego dzieci w 1 projekcji
 • Radiografia stawów biodrowych dzieci porównawcze
 • Tomo płuc
 • Tomo wnęk
 • Tomo krtani
 • Tomo uszu
 • EKG
 • Radiografia zęba

Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD

Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD + wydruk na kliszy

Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD

Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD+ wydruk na kliszy

Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD

Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD + wydruk

Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD

Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD + wydruk