Scroll Top

Pracownia Tomografii Komputerowej

Kierownik pracowni: Dariusz Cibor

pielęgniarka: Halina Batorowicz | Elżbieta Kuźma

Szpital Powiatowy w Węgrowie ul. Kościuszki 201

W sprawie zapisu prosimy dzwonić pod numery telefonów:

25 506 54 20 wew. 555

25 506 54 20 wew. 555

Do pracowni pacjenci zapisywani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie będą mogli Państwo przybyć na wyznaczoną wizytę prosimy o kontakt telefoniczny w celu odwołania i ustaleniu innego terminu wizyty.

 

Badanie  umożliwia ocenę struktur anatomicznych i ewentualnych ich nieprawidłowości w ciele całego człowieka w płaszczyźnie poprzecznej i poprzez odpowiednie rekonstrukcje, także w innych płaszczyznach.

Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu (do tzw. gantry). We wnętrzu gantry na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to, przechodząc przez poszczególne tkanki ciała pacjenta, ulega osłabieniu.

Przygotowanie do badania:

Do badania należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W przypadku badania jamy brzusznej ważne jest przygotowanie pacjenta poprzez odpowiednie wypełnienie przewodu pokarmowego specjalnym środkiem kontrastowym. W tym celu przed rozpoczęciem badania pacjent musi wypić wodny roztwór środka kontrastowego. Aby wyeliminować powstanie zaburzeń obrazu spowodowanych ruchami jelit,, w niektórych przypadkach wskazane jest wcześniejsze zastosowanie środków hamujących perystaltykę jelit (np. Buscopan,, Glukagon).

Badania wykonywane w pracowni:

 • TK głowy bez kontrastu
 • TK głowy z kontrastem
 • TK zatok bez kontrastu
 • TK zatok z kontrastem
 • TK uszu i kości skroniowej bez kontr.
 • TK uszu i kości skroniowej z kontrastem
 • TK twarzoczaszki bez kontrastu
 • TK twarzoczaszki z kontrastem
 • TK szyi
 • TK szyi z kontrastem
 • TK krtani z kontrastem
 • TK kręg. C bez kontrastu
 • TK kręg. C z kontrastem
 • TK kręg Th
 • TK kręg L-S pourazowe
 • TK kręg L-S przestrzenie L3/4-L5/S1
 • TK klatki piersiowej bez kontrastu
 • TK klatki piersiowej z kontrastem
 • TK klatki piersiowej HRCT bez kontrastu
 • TK klatki piersiowej zatorowość (z kontr.)
 • TK tętniaka aorty piersiowej z kontrastem
 • TK rozwarstwienia aorty (cała aorta)
 • TK jamy brzusznej bez kontrastu
 • TK jamy brzusznej z kontrastem (2 fazy)
 • TK URO (jama brzuszna i miednica)
 • TK wątroby (3 fazy)
 • TK tętniaka aorty brzusznej z kontrastem
 • TK miednicy bez kontrastu
 • TK miednicy z kontrastem
 • TK kończyn górnych bez kontrastu
 • TK kończyn górnych z kontrastem
 • TK kończyn dolnych bez kontrastu
 • TK kończyn dolnych z kontrastem
 • TK stawów
 • TK stawów z kontrastem
 • TK angio tt mózgowych
 • TK angio tt domózgowych
 • TK angio tt kończyn górnych
 • TK angio tt kończyn dolnych
 • TK trauma (uraz wielonarządowy)