Scroll Top

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z projektem pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanym przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121,00 zł, w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342,00 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.
Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.
Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.
SPRZĘT JAKI UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ DZIĘKI W/W PROGRAMU:
– Ssak elektryczny – 5 sztUK
– Ambulans A2 z wyposażeniem
– Aparat RTG
– Aparat do znieczulenia z kardiomonitorem
– Aparat USG Philips
– Monitory do intensywnej terapii Philips – 4 szt; centrala monitorująca
– Pompa objętościowa
– Respirator Puritan Bennett 980
– Defibrylator
– Kardiomonitor-4 szt
– Zestaw hemodynamiczny LIDCO z monitorem – (platforma do obserwacji parametrów)
– Stacja dokująca
– Statyw do pomp i stacji dokującej OIT
– Defibrylator dwufazowy – 2 sztuk
– Pompy infuzyjne – 5 sztuk
– Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii – 3 sztuk
– Ambulans