Scroll Top

Pracownia Prób Wysiłkowych i HOLTERA

Kierownik pracowni: lek.med. Tomasz Czerski

pielęgniarka: mgr Marzanna Styś

Szpital Powiatowy w Węgrowie ul. Kościuszki 15

Zapisy do pracowni:

tel. 25 506 54 20 w. 140

od poniedziałku do piątku 8.00 – 9.00, 13.00 -14.00

Do pracowni pacjenci zapisywani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przy zapisie na badanie prosimy przygotować:

– PESEL,

– nazwa branych leków,

– numer telefonu do kontaktu.

Jeżeli nie będą mogli Państwo przybyć na wyznaczoną wizytę prosimy o kontakt telefoniczny w celu odwołania i ustaleniu innego terminu wizyty.

 

Badania wykonywane w pracowni:

  • Badanie Holtera
  • Holter ciśnieniowy
  • Próba wysiłkowa
  • Echo
  • Echo – STRESS
  • Test TILT
  • Stymulacja przezprzełykowa
  • Spirometria
  • Ergospirometria
 
Próba wysiłkowa
 
Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej.

Przygotowanie się do badania:

Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów,, spożywać posiłku,, pić mocnej kawy czy herbaty. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie.

Badanie Holtera

Zasada działania aparatu holter jest taka sama jak standardowego aparatu do elektrokardiografii. Przylepione na powierzchni skóry elektrody zbierają potencjały wytwarzane przez pracujące serce, a następnie dostarczają je do aparatu, który przetwarza zebrane impulsy na zapis kardiograficzny gromadzony w systemie operacyjnym aparatu. Nowoczesne urządzenie do holter EKG posiada też funkcję analizy wykonanego zapisu i znajdywania nieprawidłowości pracy serca.

Badanie holter ekg nie jest w żaden sposób bolesne ani ryzykowne dla pacjenta, jedyną niedogodnością może być konieczność noszenia aparatu przez 24 godziny i ukrycie go pod ubraniem.

Po upływie 24 godzin lekarz w poradni zdejmie elektrody i odłączy aparat, a następnie dokona analizy zebranego zapisu.