Scroll Top

Cennik badań dla Poradni Medycyny Pracy

Badania profilaktyczne

wstępne/okresowe/ kontrolne

  80,00
Badania profilaktyczne

wstępne/okresowe/ kontrolne wraz z badaniem narządu wzroku przez lekarza medycyny pracy

  110,00
Inne badanie z wydaniem zaświadczenia   50,00
Badanie do celów sanitarno –

epidemiologicznych

dla firm posiadających umowę na świadczenia medycyny pracy  

45,00

Badanie do celów sanitarno –

epidemiologicznych  wraz z wydaniem orzeczenia

dla osób bez zawartej umowy na świadczenia medycyny pracy  

80,00

 

 

 

 

 

 

 

Badania laboratoryjne

Morfologia 10,00
Rozmaz 8,00
ALAT 8,00
ASPAT 8,00
Badanie ogólne moczu 9,00
Bilirubina 8,00
Kreatynina 8,00
Cukier 8,00
Cholesterol 8,00
Hbs 25,00
TG 8,00
GGTP 9,00
CRP 9,00
TSH 18,00
lipidogram 28,00
p/ciała HCV 24,00
p/ciała anty HBctotal 24,00
p/ciała HBS 25,00
 

 

Konsultacje lekarzy

specjalistów

Okulistyczna 80,00
Neurologiczna 80,00
Laryngologiczna 80,00
Ortopeda 80,00
Kardiologiczna 80,00
Audiometryczna 50,00
 

 

Inne badania diagnostyczne

Rtg klatki piersiowej 40,00
Spirometria 50,00
EKG 35,00
Badanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców* *cena nie obejmuje badań diagnostycznych oraz  dodatkowych konsultacji wymaganych przy wydaniu zaświadczenia 200,00
Wizytacja stanowiska pracy-

weryfikacja narażeń

  120,00
Badanie uczniów, kandydatów  do szkół   50,00
Udział lekarza medycyny pracy w zakładowych komisjach BHP   200,00

 

  • Inne badania nie ujęte w cenniku badań zlecone przez lekarza medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej płatne będą według cennika SPZOZ w Węgrowie.