Scroll Top

Cennik badań laboratoryjnych

Lp.         Nazwa badania   Materiał Czas oczekiwania na wynik / dni robocze / Cena
1 Koszt usługi pobrania materiału do badania nie dotyczy Świadczeniodawców z którymi została podpisana umowa na świadczenia usług laboratoryjnych 3,00

 

Lp         Nazwa badania   Materiał Czas oczekiwania na wynik / dni robocze / Cena
   Hematologia
1 morfologia krwi krew (EDTA) 1 dzień 10 zł
2 morfologia krwi z rozmazem (5 diff) krew (EDTA) 1 dzień 15 zł
3 rozmaz (wg Schillinga) manual. krew(EDTA) 1 dzień 7 zł
4 reticulocyty krew(EDTA) 1 dzień 10 zł
5 odczyn Biernackiego OB krew(cytrynian) 1 dzień 5 zł
6 płytki krwi ( ThromboExact) 1 dzień 10 zł
     Koagulologia
1 PT(czas protrombinowy) osocze cytryn. 1 dzień 7 zł
2 APTT(czas kaolin-kefalin) osocze cytryn. 1 dzień 9 zł
3 fibrynogen osocze cytryn. 1 dzień 13 zł
4 czas krwawienia krew pełna 1 dzień 3 zł
5 czas krzepnięcia krew pełna 1 dzień 3 zł
 Analityka ogólna
1 mocz badanie ogólne mocz 1 dzień 10 zł
2 badanie kału w kierunku jaj pasozytów kał 1 dzień 15 zł
3 Lamblie w kale (Giardia Lamblia-antygen) kał 1 dzien 25 zł
4 krew utajona w kale – met. Immunochromat. kał 1 dzień 15 zł
5 Rotavirus/adenovirusy– antygen w kale kał 1 dzień 25 zł
6 Helicobctr pylori – antygen w kale kał 1 dzień 25 zł
7 liczba Addisa w moczu mocz 1 dzień 30 zł
8 narkotyki w moczu mocz 1 dzień 30 zł
Chemia kliniczna-mocz
1 mocz  białko mocz 1 dzień 8 zł
2 mocz  białko DZM mocz 1 dzień 8 zł
3 mocz glukoza mocz 1 dzień 8 zł
4 mocz glukoza DZM mocz 1 dzień 8 zł
5 mocz amylaza mocz 1 dzień 9 zł

 

6 mocz mocznik mocz 1 dzień 8 zł
7 mocz mocznik DZM mocz 1 dzień 8 zł
8 mocz kreatynina mocz 1 dzień 8 zł
9 mocz kreatynina DZM mocz 1 dzień 8 zł
10 mocz kwas moczowy mocz 1 dzień 8 zł
11 mocz kwas moczowy DZM mocz 1 dzień 8 zł
12 mocz  sód /potas mocz 1 dzień 10 zł
13 mocz sód/potas DZM mocz 1 dzień 10 zł
14 mocz wapń mocz 1 dzień 8 zł
15 mocz wapń DZM mocz 1 dzień 8 zł
16 mocz magnez mocz 1 dzień 8 zł
17 mocz magnez DZM mocz 1 dzien 8 zł
18 mocz fosfor mocz 1 dzien 8 zł
19 mocz fosfor DZM mocz 1 dzien 8 zł
20 ACR – mikroalbuminuria mocz 1 dzień 20 zł
Chemia kliniczna
1 mocznik surowica 1 dzień 8 zł
2 kreatynina surowica 1 dzien 8 zł
3 GFR surowica 1 dzień 8 zł
4 klirens kreatyniny surowica/DZM 1 dzien 15 zł
5 kwas moczowy surowica 1 dzien 8 zł
6 glukoza surowica 1 dzień 8 zł
7 glukoza osocze NaF 1 dzień 8 zł
8 glukoza osocze /EDTA/ 1 dzień 8 zł
9 bilirubina całkowita surowica 1 dzień 8 zł
10 bilirubina bezpośrednia surowica 1 dzień 8 zł
11 białko całkowite surowica 1 dzień 8 zł
12 albuminy surowica 1 dzień 8 zł
13 elektroforeza białek surowica 7 dni 26 zł
14 cholesterol surowica 1 dzień 8 zł
15 HDL-cholesterol surowica 1 dzień 10 zł
16 Trójglicerydy (możliwość wykonaina surowica 1 dzień 8 zł
17 lipidogram surowica 1 dzień 28 zł
18 sód/potas surowica 1 dzień 10 zł
sód/potas/chlorki surowica 1 dzień 15 zł
19 wapń surowica 1 dzień 8 zł
20 magnez surowica 1 dzień 8 zł
21 fosfor surowica 1 dzien 8 zł
22 żelazo surowica 1 dzień 8 zł
23 gazometria RKZ krew pełna hepar. 1 dzień 20 zł
24 aminotransferaza asparaginianowa AspAT surowica 1 dzień 8 zł
25 aminotransferaza alaninowa ALT surowica 1 dzień 8 zł
26 amylaza surowica 1 dzien 8 zł
27 alkohol etylowy surowica 1 dzień 20 zł
28 fosfataza zasadowa ALP surowica 1 dzień 10 zł
29 gammaglutamylotranspeptydazaGGTP surowica 1 dzien 9 zł
30 kinaza kreatynowa CK surowica 1 dzień 9 zł
31 kinaza kreatynowa CK MB surowica 1 dzien 9 zł
32 dehydrogenaza mleczanowa LDH surowica 1 dzien 9 zł
33 czynnik reumatoidalny RF surowica 1 dzień 10zł
35 białko CRP ilościowo surowica 1 dzień 9zł
37 miano antystreptolizyn ASO surowica 1 dzień 15zł
38 hemoglobina glikowana HbA1c krew K3EDTA 1 dzień 25zł
39 mleczany 1 dzień 20zł
 Serologia
1 grupa krwi w układzie ABO i Rh krew pełna 1-3 dni 50 zł
2 przeciwciała odpornościowe krew pełna 1-3 dni 40 zł
3 Bezpośredni test  antyglobulinowy ( BTA ) krew pełna 1-3 dni 20 zł
4 Pośredni test antyglobulinowy ( PTA ) klasyczny krew pełna 1-3 dni 30 zł
5 próba zgodności serologicznej

( 1 jednostka )

krew pełna 1-3 dni 70 zł
6 odpis wyniku grupy krwi 10zł
Immunochemia
1 Toxoplazmoaza IgG surowica 1-  3 dni 30 zł
2 Toxoplazmoza IgM surowica 1-  3 dni 30 zł
3 IgE  całkowite surowica 1-  3 dni 25 zł
4 TSH 3 generaccji surowica 1-  3 dni 18 zł
5 FT3 surowica 1-  3 dni 22 zł
6 FT4 surowica 1-  3 dni 22 zł
7 PSA total surowica 1-  3 dni 22 zł
8 D-Dimer ( DD2) osocze cytrynian. 1-  3 dni 25 zł
9 Troponina I surowica 1 dzień 25 zł
10 Ferrytyna surowica 1-  3 dni 25 zł
11 Hbs Ag surowica 1-  3 dni 15 zł
12 p/ciała anty Hbs surowica 1-  3 dni 25 zł
13 HIV Ag/Ab surowica 1-  3 dni 25 zł
14 NT-proBNP surowica 1-  3 dni 80 zł
15 Borelioza IgG surowica 1-  3 dni 42 zł
16 Borelioza IgM surowica 1-  3 dni 42 zł
17 beta HCG surowica 1-  3 dni 25 zł
18 EBV IgM surowica 1-  3 dni 25 zł
19 Witamina B12 surowica 1-  3 dni 24 zł
20 Witamina D3 total surowica 1- 3 dni 44 zł
21 Cytomegalia IgG surowica 1- 3 dni 30 zł
22 Cytomegalia IgM surowica 1- 3 dni 30 zł
23 Różyczka IgM surowica 1-   3 dni 24 zł
24 Różyczka IgG surowica 1-  3 dni 24 zł
25 P-ciała anty HCV surowica 1-  3 dni 24 zł
26 VDRL surowica 1-  3 dni 10 zł
27 Helicobacter pylori IgG surowica 1- 3 dni 25  zł
28 CA 125 surowica 1- 3 dni 24 zł
29 ATPO surowica 1- 3 dni 33 zł
30 ATG surowica 1- 3 dni 33 zł
31 insulina surowica 1- 3 dni 18 zł
32 p/c SARS-CoV-2 IgG surowica 1- 3 dni 60 zł
33 kwas foliowy surowica 1-3 dni 18zł
34 PSA wolny 1-3 dni 20zł
Bakteriologia
1 Posiew moczu ( identyfikacja szczepu + antybiogram )  mocz 3 dni 35 zł
2 Posiew kału ( identyfikacja wyizolowanych szczepów , badanie w kierunku EPEC + antybiogram kał 3 dni 50 zł
3 Wymaz z ucha , nosa, gardła , worka spojówkowego , zmian na skórze , pochwy , szyjki macicy , plwocina ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) wymaz 3 dni 50 zł
4 Wymaz z szyjki macicy, rany, w warunkach beztlenowych ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) wymaz 3 dni 85 zł
5 Posiew krwi ( identyfikacja szczepu + antybiogram) krew 10 dni 75 zł
6 Monitoring czystości środowiska szpitalnego , przychodni metodą wymazów z określeniem flory bakteryjnej 50 zł
7 Kontrola skuteczności procesów sterylizacji 20 zł
8 Clostridium difficile Toxin A +B kał 1 dzień 35 zł
9 Clostridium difficile dehydrogenaza glutaminowa (GDH) kał 1 dzień 30 zł
10 Norowirus genogrupa 1 i 2 kał 1 dzień 30 zł
11 Campylobacter jejuni, Campylobacter coli antygen kał 1 dzień 30 zł
12 RSV antygen w wymazie z nosa, popłuczynach z nosa wymaz, popłuczyny 1 dzień 30 zł
13 Wirus grypy typu A i B w wymazie z nosa wymaz 1 dzień 30 zł
14 Czystość pochwy rozmaz 1-5 dni 25 zł
15 Wirus SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli wymaz 1 dzień 66 zł