Scroll Top

Cennik badań w pracowni Rentgenodiagostyki i elektrokardiografii

Lp. PROCEDURA Cena
1 Radiografia czaszki w 1 projekcji 35
2 Radiografia czaszki w 2 projekcjach 45
3 Radiografia czaszki w 3 projekcjach 60
4 Radiografia zatok obocznych nosa 35
5 Radiografia twarzoczaszki 35
6 Radiografia kości nosowej 40
7 Radiografia podstawy czaszki 35
8 Radiografia kości jarzmowych 35
9 Radiografia żuchwy 45
10 Radiografia łuku jarzmowego podbródkowo-ciemieniowe 35
11 Radiografia spojenia żuchwy 35
12 Radiografia uszu wg Schullera 75
13 Radiografia stawu skroniowo-żuchwowego obie strony 75
14 Radiografia stawów skroniowo-żuchwowych porównawcze 50
15 Radiografia oczodołu 35
16 Radiografia oczodołów 55
17 Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 1 projekcji 45
18 Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 2 projekcjach 65
19 Radiografia kręgosłupa szyjnego w 1 projekcji 35
20 Radiografia kręgosłupa szyjnego w 2 projekcjach 45
21 Radiografia kręgów szyjnych C1-C3 przez otwarte usta 40
22 Radiografia kręgosłupa szyjnego czynnościowe 45
23 Radiografia kręgosłupa piersiowego w 1 projekcji 35
24 Radiografia kręgosłupa piersiowego w 2 projekcjach 50
25 Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 1 projekcji 35
26 Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach 50
27 Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe 75
28 Radiografia miednicy 40
29 Radiografia talerza biodrowego 45
30 Radiografia kości krzyżowej i guzicznej 45
31 Radiografia stawów krzyżowo-biodrowych porównawcze 40
32 Radiografia kości długich 1 projekcja 75
33 Radiografia jamy brzusznej przeglądowe 55
34 Radiografia klatki piersiowej w 1 projekcji 40
35 Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach 50
36 Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem 80
37 Radiografia szczytów płuc wg Przybylskiego 40
38 Radiografia klatki piersiowej dzieci w 2 projekcjach 50
39 Radiografia klatki piersiowej dzieci w 1 projekcji 35
40 Radiografia żeber w 1 projekcji 35
41 Radiografia żeber w 2 projekcjach 45
42 Radiografia mostka w 1 projekcji 35
43 Radiografia mostka w 2 projekcjach 45
44 Radiografia łopatki w 1 projekcji 35
45 Radiografia łopatki w 2 projekcjach 45
46 Radiografia obojczyka 35
47 Radiografia obojczyków porównawcze 40
48 Radiografia stawu barkowego w 1 projekcji 40
49 Radiografia stawu barkowego w 2 projekcjach 55
50 Radiografia stawów barkowych porównawcze 55
51 Radiografia kości ramiennej w 1 projekcji 35
52 Radiografia kości ramiennej w 2 projekcjach 45
53 Radiografia głowy kości ramiennej – transtorakalne 45
54 Radiografia stawu łokciowego w 1 projekcji 35
55 Radiografia stawu łokciowego w 2 projekcjach 45
56 Radiografia stawu łokciowego półosiowe (wyrostek łokciowy) 35
57 Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 1 projekcji 45
58 Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 2 projekcjach 75
59 Radiografia kości przedramienia w 1 projekcji 35
60 Radiografia kości przedramienia w 2 projekcjach 45
61 Radiografia nadgarstka w 1 projekcji 35
62 Radiografia nadgarstka w 2 projekcjach 45
63 Radiografia nadgarstka skośne na kość grochowatą 35
64 Radiografia nadgarstka skośne na kość łódeczkowatą 35
65 Radiografia nadgarstków porównawcze w 1 projekcji 35
66 Radiografia nadgarstków porównawcze w 2 projekcjach 40
67 Radiografia dłoni w 1 projekcji 35
68 Radiografia dłoni w 2 projekcjach 40
69 Radiografia dłoni porównawcze w 1 projekcji 35
70 Radiografia dłoni porównawcze w 2 projekcjach 40
71 Radiografia palca dłoni w 1 projekcji 35
72 Radiografia palca dłoni w 2 projekcjach 45
73 Radiografia stawu biodrowego dzieci w 1 projekcji 35
74 Radiografia stawów biodrowych dzieci porównawcze 40
75 Radiografia stawów biodrowych porównawcze 40
76 Radiografia stawu biodrowego w 1 projekcji 40
77 Radiografia stawu biodrowego w 2 projekcjach 55
78 Radiografia szyjki kości udowej w 1 projekcji 35
79 Radiografia kości udowej w 1 projekcji 35
80 Radiografia kości udowej w 2 projekcjach 45
81 Radiografia stawu kolanowego w 1 projekcji 35
82 Radiografia stawu kolanowego w 2 projekcjach 45
83 Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 1 projekcji 35
84 Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 2 projekcjach 45
85 Radiografia rzepki w 1 projekcji 35
86 Radiografia rzepki w 2 projekcjach 45
87 Radiografia kości podudzia w 1 projekcji 35
88 Radiografia kości podudzia w 2 projekcjach 45
89 Radiografia stawu skokowego w 1 projekcji 35
90 Radiografia stawu skokowego w 2 projekcjach 45
91 Radiografia stawów skokowych w 1 projekcji 35
92 Radiografia stawów skokowych w 2 projekcjach 40
93 Radiografia kości piętowej w 1 projekcji 55
94 Radiografia kości piętowej w 2 projekcjach 40
95 Radiografia kości piętowych porównawcze 60
96 Radiografia stopy w 1 projekcji 35
97 Radiografia stopy w 2 projekcjach 45
98 Radiografia stóp porównawcze w 1 projekcji 35
99 Radiografia stóp porównawcze w 2 projekcjach 55
100 Radiografia palca stopy w 2 projekcjach 35
101 Radiografia tkanek miękkich kończyny dolnej 55
102 Radiografia tkanek miękkich kończyny górnej 55
103 Mammografia w 4 projekcjach 95
104 Mammografia prawej piersi w 2 projekcjach 65
105 Mammografia lewej piersi w 2 projekcjach 65
106 Pasaż jelit 145
107 Cholangiografia 95
108 Cystografia mikcyjna 95
109 Cystoureterografia wsteczna 95
110 Histerosalphingografia (kontrast cieniujący) 95
111 Histerosalphingografia (HSG) 95
112 Badanie radiologiczne układu moczowego 45
113 Urografia 145
114 Wydruk badania RTG (zdjęcie) płyta CD + wydruk za jedną kliszę 45
115 EKG 35
116 Radiografia zęba 25
117 Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD 75
118 Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD + wydruk na kliszy 95
119 Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD 75
120 Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD+ wydruk na kliszy 95
121 Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD 75
122 Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD + wydruk 95
123 Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD 115
124 Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD + wydruk 135