Scroll Top

Cennik badań w pracowni tomografii komputerowej

Lp. Nazwa badania Cena badania
1. TK głowy bez kontrastu 300
2. TK głowy bez i  z kontrastem 350
3. TK zatok bez kontrastu 300
4. TK zatok bez i z kontrastem 350
5. TK uszu i kości skroniowej bez kontr. 300
6. TK uszu i kości skroniowej bez i z kontrastem 350
7. TK twarzoczaszki bez kontrastu 300
8. TK twarzoczaszki bez i z kontrastem 350
9. TK szyi 300
10. TK szyi bez i  z kontrastem 400
11. TK krtani z kontrastem 300
12. TK krtani bez i z kontrastem 400
13. TK klatki piersiowej bez kontrastu 300
14. TK klatki piersiowej bez i z kontrastem 400
15. TK jamy brzusznej bez kontrastu 300
16. TK jamy brzusznej z kontrastem (2 fazy z kontrastem) 450
17. TK miednicy bez kontrastu 300
18. TK miednicy bez i z kontrastem 450
19. TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu 400
20. TK jamy brzusznej i miednicy bez i z kontrastem ( jak URO) 650
21. TK kręg. C bez kontrastu 300
22. TK kręg. C bez i z kontrastem 400
23. TK kręg. Th bez kontrastu 300
24. TK kręg. Th bez i z kontrastem 400
25. TK kręg. L-S bez kontrastu 300
26. TK kręg. L-S bez i z kontrastem 400
27. TK stawów bez kontrastu 300
28. TK stawów bez i z kontrastem 400
29. TK kończyn górnych bez kontrastu 300
30. TK kończyn górnych bez iz kontrastem 400
31. TK kończyn dolnych bez kontrastu 300
32. TK kończyn dolnych bez i z kontrastem 400
33. TK angiott mózgowych 550
34. TK angiott mózgowych i domózgowych 750
35. TK angiott domózgowych 550
36. TK angiott kończyn górnych 550
37. TK angiott jamy brzusznej i kończyn dolnych 750
38. TK angiottklp  ( zatorowość ) 550
39. TK serca (87.420) 800
40. TK tętniaka aorty piersiowej z kontrastem 550
41. TK rozwarstwienia aorty (cała aorta) 750
42. TK tętniaka aorty brzusznej z kontrastem 550
43. TK badanie dwóch okolic ciała bez kontrastu 400
44. TK badanie dwóch okolic ciała bez i  z kontrastem 650
45. TK głowy i twarzoczaszki bez kontrastu 400
46. TK głowy  i kr. C   bez kontrastu 400
47. TK szyi i klp   bez kontrastu 400
48 TK klp i jb bez kontrastu 400
49 TK szyi i klp   bez i  z kontrastem 650
50 TK klp i jb bez i  z kontrastem 650
51 TK kręg. Th  i L-S bez kontrastu 650
52 TK kręg. Th  i L-S bez i z kontrastem 650
53 TK badanie trzech  okolic ciała bez kontrastu 650
54 TK badanie trzech  okolic ciała bez i  z kontrastem 800
55 TK klp i jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu 650
56 TK klp i jamy brzusznej i miednicy bez i z kontrastem ( jak URO) 800
57 TK każdej dodatkowej okolicy ciała powyżej 3 300
58 TK inne (88.892) 500
59 TK inne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (88.389) 650