Scroll Top

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie ul. Mickiewicza 5

Kierownik Przychodni – lek. med. Anna Roguska 

Poradnie specjalistyczne


Poradnia:

  • Chirurgii Ogólnej
  • Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej
  • Urologiczna

tel. rejestracja 25 792-44-34


  • Ginekologiczno – Położnicza

tel. 25 792-45-18


Badania wykonywane w poradni ginekologiczno położniczej:

  • Cytologia
  • Biocenoza

 

Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska

Koordynator – lek. med. Sławomir Nowakowski

tel. 25 792-44-88

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani.

Ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Transport Sanitarny w ramach POZ

Zgłoszenia transportu:

tel. 25 792-49-56

od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00