Scroll Top

Wykaz telefonów: Poradnie Specjalistyczne

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie ul. Przemysłowa 7

Tel. rejestracja  25 792-32-70

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Neonatologiczna

Szkoła Rodzenia

Dział (pracownia ) fizjoterapii

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza  5

Tel. rejestracja  25 792-44-34

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Urologiczna

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza  5

Tel. rejestracja  25 792- 45-18

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Przychodnia Rejonowa w Łochowie ul. Aleja Pokoju 73

Poradnia Chirurgii Ogólnej

rejestracja tel.  25 308 10 77

Poradnia Ginekologiczna-Położnicza

rejestracja tel.  25 308 10 69

Dział (pracownia)  fizjoterapii

rejestracja tel.  25 308 10 86