Scroll Top

Wykaz telefonów: Pracownie Diagnostyczne

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie ul. Przemysłowa 7

rejestracja tel. 25 792-32-70

Pracownia EKG

Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza  5

rejestracja tel. 25 792-44-34

Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)

Punkt pobrań:

Przychodnia Rejonowa w Łochowie ul. Aleja Pokoju 73

rejestracja tel.  25 308 10 77

Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)

Pracownia EKG

Punkt pobrań

Pracownie diagnostyczne przy Szpitalu Powiatowym w Węgrowie

tel. centrala  25 506 54 20

  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium)wew. 114
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)wew. 105
  • Pracownia USGwew. 121
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Mammografia)wew. 121
  • Pracownia Tomografii Komputerowejwew. 105
  • Pracownia Endoskopiiwew. 131
  • Pracownia Prób Wysiłkowych i HOLTERAwew. 140
  • Pracownia EKGwew. 105

Węgrów ul. Mickiewicza 5

Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska,

Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska,

Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska,

Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka  Pielęgniarska,

Łochów ul. Aleja Pokoju 73

Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska,

Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska,

Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska,

Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Pielęgniarska,

Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej,

Przychodnia Stomatologiczna w Korytnicy:

Tel. rejestracja

Poradnia Stomatologiczna,

Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,

Dział Pomocy Doraźnej w Łochowie:

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny,

Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy,

Dział Pomocy Doraźnej w Węgrowie:

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny,

Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy,