Scroll Top

Wykaz telefonów: Administracja

Sekretariat

tel/fax 25 792-28-33

 

Za-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Eksploatacyjnych

tel. 25 792-37-03

Główna Księgowa Dział Finansowo-Księgowego

tel. 25 79226-07

Kierownik Działu Kadr

tel. 25 792-27-33

Kierownik Sekcji Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych

tel. 25 792-27-15

Koordynator Działu Organizacji Świadczeń Medycznych,

Marketingu i Sprzedaży

tel. 25 792-29-55